SJÄLVFRONTNING MED UTDRAGBARA HYLLOR

Scaneton Front

Scaneton Front är en smart konstruerad kyldisk som passar lika bra på macken som i varuhuset. Flexibel energisparande design kombineras med smartare kyla och effektivare självfrontning. Det gör Scaneton Front unik i sitt slag på marknaden.

Påfyllning sker framifrån genom utdragbara hyllor utrustade med Scanloader självfrontande hyllsystem. Det skapar viktiga mervärden vid påfyllning, både när det gäller FIFO och ergonomi. Med LED-belyst exponering från golv till tak skapas starka köpsignaler som ökar försäljningen.


INTELLIGENTARE KYLA

Ny patenterad kylteknologi gör att kylan matas uppifrån och faller ner av egen kraft. Det garanterar ett stabilare flöde samt att varorna längst fram blir kylda först. Slipp skrymmande förångare och svårstädade galler i nedre delen av kylen – få plats med fler varor på samma yta samtidigt som du minskar energikostnaden.


EFFEKTIVARE SJÄLVFRONTNING

Marknadens modernaste självfrontning minskar overheadkostnader och ökar försäljningen. Scanloader självfrontande hyllsystem innebär enklare varuhantering, effektivare FIFO och bättre livsmedelshygien. Inga plastdetaljer ingår, bara hållbara material som tål tunga laster och kvalitet som betalar tillbaka – varje dag, år efter år.

Glöm allt du hittills lärt dig om kyllösningar för butik. Vi erbjuder en flexibel och energisparande design som består av 10 cm tjocka Isopaneler uppbyggda i moduler om 1,2 meter. Den bärande konstruktionen är så hållbar att den till och med kan bära upp en komplett plugin-enhet eller förångare.

Vill du veta mer?

Rickard Nilsson
Scantech Scandinavia AB
Mobil: +46 708 18 19 97