RYMMER MEST OCH EXPONERAR BÄST

Produkter

Produkterna i Scaneton-familjen ger en modern och flexibel butiksprofil med kraftfulla köpsignaler. Så här skapar du viktiga mervärden för både butik, personal och konsument:

  • Fler varor på samma yta
  • Längre teknisk hållbarhet
  • Effektivare självfrontning
  • Intelligentare kyla
  • Bättre livsmedelshygien

Utrustad med Scanloader – marknadens effektivaste självfrontande hyllsystem – får du en hållbar kyllösning med förstärkt exponering, samtidigt som personal- och hanteringskostnader minskas varje dag. Garanterat bästa investeringen för butiken över tid!

Scanloader självfrontande hyllor

Låt marknadens mest effektiva självfrontande hyllsystem göra jobbet. Investera smart där det lönar sig som mest: Exponera fler varor på samm...

Scaneton Front

Scaneton Front är en smart konstruerad kyldisk som passar lika bra på macken som i varuhuset. Flexibel energisparande design kombineras med ...
Scaneton Island

Scaneton Island

Scaneton Island är en ö-formad mejerikyl med Scanloader självfrontande hyllor. Skapa kraftfulla köpsignaler från två håll, och bygg på Scanl...

Scaneton Wall

Scaneton Wall byggs efter butikens förutsättningar och är optimal för drycker, frukt och grönt samt mejeri, ost eller chark.Skapa en moderna...

Super U

Du har mycket att vinna på att montera rätt dörrar på butikens kylexponeringar. Super U är glasdörrar som exponerar optimalt samtidigt som d...

Colonial DRY

Colonial DRY fungerar på samma sätt för kolonialavdelningen som Scanloader för mejerifronten. Skillnaden är att vi istället monterat ett kor...