MARKNADENS MEST HÅLLBARA DÖRRAR

Super U

Du har mycket att vinna på att montera rätt dörrar på butikens kylexponeringar. Super U är glasdörrar som exponerar optimalt samtidigt som de sparar energi och garanterar säkerheten för kunder och personal. Dessa säkerhetsdörrar har en ram för att öka synligheten och minska risken för kollision. Ramen är också en garanti för att den argongas som finns inuti dörrarna stannar kvar, vilket garanterar det låga U-värdet 1,1.


BÄTTRE FÖR MILJÖN

Att installera Super U-dörrar ger sex gånger bättre köldeffektivitet än om du väljer oisolerade glasdörrar. Med andra ord, ett smart beslut om det finns fokus på energikostnader och miljöaspekter i butiken.

BÄTTRE FÖR KUNDERNA

Att investera i kvalitet vid val av dörrar känns bra även handgripligen. Soft-close ger en professionell känsla när kunderna öppnar och stänger. Super U-dörrar är utrustade med LED-lampor som förstärker färger och varumärken i hyllorna – med ökad köpimpuls som följd!

Vill du veta mer?

Rickard Nilsson
Scantech Scandinavia AB
Mobil: +46 708 18 19 97